Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Pozwolenie na budowę niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

 

maira

 

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Tyczy się to budynków, których teren nie wychodzi poza granicę działki objętej inwestycją – nie jest problematyczny dla sąsiadów. W takich przypadkach obowiązkowe będzie tylko zgłoszenie budowy z projektem budowlanym wraz z dokumentami pożądanych w trybie pozwolenia na budowę dla owego obiektu. W tej sytuacji starosta na sprzeciw będzie miał 30 dni. Poza tym skrócono okres oczekiwania na brak sprzeciwu „milcząca zgoda” – teraz wynosi on 14 dni. Nowela znosi konieczność także zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych. Oprócz tego nie mamy obowiązku załączania deklaracji:

  • o warunkach podłączenia do sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wodociągowych czy telekomunikacyjnych(nowelizacja umożliwia także budowę takich sieci – w wyjątkiem gazowych),
  • właściwego zarządcy drogi o sposobności dostępu do drogi gminnej czy powiatowej (jeśli chodzi o drogi krajowe i wojewódzkie – oświadczenie obowiązkowe),
  • o zapewnieniu wody, prądu, ogrzewania i ciepła.budowln

Nowela rozszerza spis obiektów budowlanych, oddawanych do użytku. Są to m.in.: myjnie samochodowe, wiaty, stacje obsługi pojazdów, chłodnie, warsztaty rzemieślnicze, podstacje trakcyjne, place parkingowe. Ponadto wprowadzono szansę wystąpienia z wnioskiem rozłożenie na raty albo unieważnienie opłaty legalizacyjnej za zrealizowanie samowoli budowlanej. Nowy przepis pomoże udynamicznić działania organów wydających pozwolenia, ponieważ w razie braków formalnych we wniosku, placówka administracyjna będzie wzywać inwestora w ciągu 14 dni. W trakcie prac nad projektem rozszerzone zostały katalogi wolnostojących budynków gosp. (o garaże i ganki oraz powiększono ich powierzchnię do 35m2) oraz katalogi inwestycji wykonywanych bez konieczności otrzymania pozwolenia. To samo tyczy się remontów i przebudowy obiektów i urządzeń budowlanych oraz docieplanie budynków do 25 m wysokości.