Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Jak starać się o alimenty?

 

Obowiązek alimentacyjny jest nałożony na oboje rodziców – oznacza to, że muszą zapewnić dziecku środki na jego utrzymanie i wychowanie (jedzenie, wykształcenie, opieka medyczna, mieszkanie, ubrania, hobby). Gdy jedno z rodziców wymiguje się od tego obowiązku, drugie może ubiegać o alimenty. Dziecko, które urodziło się w małżeństwie ma takie samo prawo do alimentów jak dziecko urodzone poza małżeństwem. W przypadku rozwodu alimenty na dzieci przysługują zawsze. Często się zdarza, kiedy mężczyzna dowie się, że zostanie ojcem, „daje nogę”. Nie „ucieknie” jednak za daleko, bo ojciec dziecka ma obowiązek ponoszenia kosztów związanych także z ciążą, porodem oraz utrzymaniem matki dziecka przez 3 miesiące po porodzie. Dlatego w takich przypadkach należy wystąpić o alimenty już w trakcie ciąży.

alimenty

Pozew o alimenty składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka Sądzie Rodzinnym i Nieletnim. Postępowanie alimentacyjne jest wolne od opłat sądowych. Do pozwu należy dołączyć:

  • odpis aktu urodzenia,
  • odpis aktu małżeństwa/wyroku o ustalenie ojcostwa,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • wnioski dochodowe,
  • wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu.

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz zarobkowe możliwości rodziców. Do tego należy uwzględnić stan zdrowia dziecka, zajęcia pozaszkolne i zainteresowania. W pozwie należy określić, jakiej kwoty alimentów oczekujemy. Wysokość oblicza się sumując koszty roczne i dalej dzieląc je przez 12. Alimenty często są wyższe niż połowa kosztów, ponieważ wlicza się w to niematerialna część (gotowanie dziecku, pranie jego rzeczy, wożenie na zajęcia). Wydatki te muszą być udowodnione w postaci paragonów, faktur, dlatego należy zbierać wszystkie potwierdzenia zakupu, a gdy nie da się udowodnić tego rachunkiem, można powołać świadków, którzy potwierdzają te wydatki.

alimenty2

Sąd, określając sytuację materialną, bierze pod uwagę dochody, stan posiadania i zobowiązań, a także potencjalne dochody, którymi określa się klasyfikacje i gospodarowanie majątkiem. Egzekucją alimentów zajmuje się Komornik Sądowy po złożeniu przez rodzica wniosku wraz z wyrokiem.

A co jeśli ktoś uchyla się od płacenia alimentów, poprzez pozbywanie się majątku czy też rezygnując z pracy? Należy pamiętać, że nieuzasadnione ruchy w ciągu 2 lat przed ustaleniem alimentów nie mają znaczenia dla wysokości – przyjmuje się wtenczas fikcję prawną
Gdy jednak rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, a nie radzimy sobie finansowo, można wystąpić o wsparcie finansowe do funduszu alimentacyjnego.