Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Chorobowe

 

Za czas niezdolności do pracy w skutek choroby, która trwa do 33 dni łącznie (w przypadku pracownika, który skończył 50 lat – do 14 dni) w ciągu roku kalendarzowego, pracodawca wypłaca 80% lub więcej wynagrodzenia. ZUS wypłaca zasiłek choroby za czas niezdolności trwającej dłużej niż 33 dni łącznie w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku pracownika, który skończył 50 lat – ponad 14 dni). Jednakże tyczy się to tylko firm nie zatrudniających więcej niż 20 osób. Jeśli w firmie jest więcej osób to zasiłek wypłaca pracodawca. Oprócz tego pracodawca wypłaca zasiłek w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia w drodze do lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży w wysokości 100% wynagrodzenia. Dalej pracownik także zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia w przypadku poddania się koniecznym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kandydatów, którzy mają zostać dawcami komórek, tkanek i narządów. W przypadku pobytu w szpitalu, pracownikowi przysługuje 70% podstawy wymiaru wynagrodzenia.

chorobowe

Podstawę wymiaru wynagrodzenia wylicza się, sumując wynagrodzenia ostatnich 12 miesięcy, które poprzedzają powstanie niezdolności do pracy i dalej dzieląc przez 12 (w innym przypadku liczy się z faktycznego okresu zatrudnienia). Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód stanowiący składki na ubezpieczenie chorobowe/wypadkowe po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne przez pracodawcę (13,71%).