Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Pytania - Dziedziczenie

 

Dziedziczenie

Dziedziczenie jest to przejście majątku zmarłej osoby (spadkodawcy) na jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych (spadkobierców). Przez dziedziczenie spadkobierca nabywa wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku.


Podstawą dziedziczenia może być wola spadkodawcy, wyrażona w testamencie, lub przepisy prawne.

 

Wyróżnia się dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe.

Dziedziczenie ustawowe- dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego Kodeksu Cywilnego, mające miejsce gdy spadkodawca nie sporządził testamentu bądź testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe może dotyczyć całego spadku albo do jego części. Reguły dziedziczenia ustawowego opierają się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia.
Dziedziczenia testamentowe- testament stanowi oświadczenie woli sporządzone przez spadkobiercę w zakresie rozporządzania swym majątkiem na wypadek śmierci.


Podstawowe pojęcia
Dziedziczenie- przejście majątku zmarłej osoby fizyczne (spadkodawcy)
na jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych (spadkobierców, dawniej dziedziców).
Spadek – ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia.

Spadkobierca – osoby dziedziczące po osobie zmarłej (spadkodawcy);
Spadkodawca – osoba zmarła;