Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Jazda pod wpływem 

 

Sąd, za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zgodnie z art. 178a §1 kodeksu karnego, może orzec karę:

  • grzywny,
  • ograniczenia wolności
  • pozbawienia wolności do 2 lat.

Za skazanie za przestępstwo prowadzenia auta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1-10lat (art. 42 §2) . Najczęstszą karą, jaką orzeka sąd to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy-1roku z dwuletnim warunkowym zawieszeniem oraz zakaz prowadzenia samochodów na okres 1-3 lat.

Jednak w przypadku, gdy zatrzymana osoba ma powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi i była już wcześniej karana za podobne przestępstwo, sąd może orzec karę o bezwzględnym pozbawieniu wolności bez zawieszenia jej wykonania oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

alko

Jeśli sprawca dopuścił się przestępstwa opisanego w art. 178a §1 to istnieje szansa na warunkowego umorzenie postępowania bez orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów . Niemniej jednak podstawowym warunkiem takiego orzeczenia jest wczesna niekaralność sprawcy.

Sądy warunkowo umarzając postępowanie narzucają na winowajcę przestępstwa powinność zapłaty kary pieniężnej na cel społeczny, a jej wysokość zależy m.in. od stopnia nietrzeźwości i społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa oraz od dochodów.

W związku z tym powinno się:

  1. wykazać wszystkie okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu (roweru) po alkoholu - pora dnia, czy była to rutynowa kontrola trzeźwości etc.
  2. powołać się na dokumenty, które wpływają na pozytywną ocenę Twojej osoby - zaświadczenie od pracodawcy.
  3. wykazać okoliczności, iż wydanie wyroku skazującego, będzie wielką tragedią finansową.