Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Mandaty konsumenckie

 

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów UOKiK ma możliwość nakładania na przedsiębiorców kar finansowych za praktyki godzące w konsumentów. Maksymalna sankcja w takim przypadku może wynieść do 10 proc. przychodu w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

mandaty

Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, mają na celu zwiększenie transparentności w zakresie metodologii ustalania sankcji.

źródło: http://www.uokik.gov.pl/

folder

Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych