Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Komu i za co należy się odszkodowanie za szkodę komunikacyjną

 

Zasady klasyfikacji szkody z OC komunikacyjnego regulowane są ustawą z dnia 23.05.2003r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zakłady ubezpieczeń muszą się do nich stosować, jednakże w naszym prawie jest wiele luk, które towarzystwa ubezpieczeniowe bezwzględnie wykorzystują.

W przypadku zdarzenia drogowego, na które została wezwana policja, należy poprosić o wydanie notatki urzędowej(są tam wszystkie dane sprawcy wypadku, numery rejestracyjne aut, nazwa TU razem z numerem polisy). Zaoszczędzi to czas i przyspieszy wypłatę odszkodowania. Jednakże zawsze w przypadku wystąpienia kolizji, żądaj od sprawcy dokumentów:

 • polisa OC – nr polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego i okres ubezpieczenia,
 • dowód rejestracyjny auta – dane właściciela, nr rejestracyjny, marka wraz z modelem,
 • prawo jazdy,
 • dowód osobisty.

wypadek

W przypadku kolizji należy spisać oświadczenie o spowodowaniu wypadku, w którym oprócz wyżej wymienionych informacji należy zamieścić:

 • datę(+godzina) i miejsce wypadku,
 • opis okoliczności szkody,
 • dane samochodów, które uczestniczyły w wypadku,
 • dane właścicieli samochodów,
 • dane kierujących samochodami,
 • dane świadków wypadku,
 • oświadczenie, kto i dlaczego ponosi winę w wypadku,
 • opis uszkodzeń pojazdów (koniecznie zrobić zdjęcie uszkodzonego pojazdu).

Dalej należy zgłosić szkodę w placówce TU sprawcy, które według polskiego prawa ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić oględziny i ocenę stanu technicznego pojazdu i poinformować poszkodowanego o dokumentach jakie musi dostarczyć, by dostał odszkodowanie.
Oprócz odszkodowania za szkodę dodatkowo możemy starać się o zwrot kosztów za:

 • wynajem auta zastępczego,
 • wykonanie dodatkowych badań technicznych,
 • spadek wartości handlowej samochodu,
 • utracenie dochodów – praca mobilna,
 • ewentualne odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania.

odszkodowanie

O ile sam proces dochodzenia roszczeń idzie szybko, to wypłata całości należnych świadczeń jest w większości przypadków bardzo trudne. TU nierzadko zaniżają wypłacane kwoty odszkodowania za szkody komunikacyjne. Jak na samym początku wspomniano agencje ubezpieczeniowe przy wypłacie odszkodowania, potrącają zabronione przez Sąd Najwyższy tzw. amortyzację i przez to poszkodowaniu przy naprawie auta muszą korzystać z tańszych i często gorszych zamienników. Kolejnym, najpoważniejszym chyba, kłopotem dla poszkodowanego jest problem z wypłaceniem odszkodowania w tytułu straty wartości handlowej pojazdu Następną sprawą jest to, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą zwrócić kosztów za wynajem pojazdu zastępczego. W tej sprawie Sąd Najwyższy określił, że poszkodowanemu należy się auto zastępcze na czas naprawy.

Jeśli zdarzyło się tak, że sprawca nie ma OC, zgłaszamy szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i UFG wypłaci odszkodowanie.

Jeżeli chcemy uzyskać pełną wysokość odszkodowania możemy zwrócić się o pomoc do pełnomocnika, który wie, jak uniknąć pułapek tak często stosowanych przez TU.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku, masz prawo prosić się o:

 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wyrównanie utraconego dochodu,
 • koszty opieki osób trzecich,
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów,
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków.

Jeżeli w wyniku doznanych obrażeń zmarła bliska Ci osoba możesz starać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. współmałżonek, dziecko, rodzice,
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych,
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka).

Jeżeli uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu uległ Twój pojazd przysługuje Ci:

 • zwrot kosztów naprawy pojazdu,
 • zwrot kosztów holowania,
 • zwrot kosztów parkowania,
 • w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.