Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Oszustwa podatkowe

 

Stosowanie zerowej stawki podatku VAT, zaniżanie dochodów lub wydatki, które nie maja w nich pokrycia – najczęstsze przyczyny oszustw. Ponad 16 milionów złotych (2014r.) kosztują państwo oszustwa podatkowe, które najczęściej dotyczą podatku VAT a ich cechą charakterystyczną są fałszywe faktury bądź deklaracje.

Kary za oszustwa są uzależnione od szkody, jaką wyrządził podatnik skarbowi państwa. Granica, powyżej której oszust popełnia przestępstwo, to 8.400 zł. Kary grzywny natomiast są zależne od liczby oraz wysokości składek. Jedna stawka dzienna wyniosła 56-22.400 zł (2014r.).

tax

Najczęściej osoby, próbujące oszukać państwo, nie informują o dodatkowych dochodów z pracy, nie podają informacji o najmie lokalu czy unikają płacenia podatków, a pracodawcy zatrudniają osoby bez umowy. Jednakże w większości przypadków takie osoby nie są bezkarni. Do skarbówki często napływają anonimowe zgłoszenia o możliwości popełnienia takiego przestępstwa, czy też przedsiębiorcy informuja skarbówkę, którzy chcą „wygryźć” konkurencję.

Zamiast oszukiwać, fiskus proponuje możliwość stosowania ulg (na internet, rehabilitacyjną, wspólne rozliczenie małżonków, ryczałtowa stawka – 8,5% - przy najmie nieruchomości). Zawsze lepiej jest zapłacić mniej, niż później zapłacić całość razem z odsetkami i karą.

Oszustwa zwrotów podatku VAT najczęściej występują przy:

  • wprowadzaniu faktur, które dokumentują fikcyjne zdarzenia lub zawierają zawyżoną cenę towaru/usługi;
  • poświadczeniu fikcyjnego eksportu towarów w dokumentach celnych lub podrobieniu dokumentów wywozowych.

oszust

"W handlu wewnątrzunijnym kraje członkowskie obowiązują przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Po akcesji także w Polsce pojawił się problem wyłudzeń zwrotów podatku VAT z transakcji, które odbywają się w oparciu  o  Administracyjne Dokumenty Towarzyszące (ADT). Wyłudzenia VAT wewnątrz UE odbywają się najczęściej w ramach tzw. „karuzeli podatkowej", która polega na wielokrotnym eksporcie i ponownym imporcie tych samych towarów za pośrednictwem złożonego łańcucha dostaw. Charakter przestępstw „karuzelowych" wymaga ścisłej współpracy i wymiany informacji ze służbami partnerskimi państw Unii Europejskiej."(źródło: www.abw.gov.pl)