Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Koszty sądowe

 

O wysokości procesu sądowego decyduje sprawa o jaką chcemy się spierać. Pieniądze na opłaty należy uszykować już na samym początku, jeśli to my składamy pozew. Bowiem wynika to z ustawy o kosztach sądowych, że koszty sądowe musi uregulować strona, która wnosi pozew do sądu. Jednakże nie w każdym przypadku wysokość opłaty jest taka sama, a czasem można starać się o zwolnienie z opłat.

Za co płacimy? Koszty sądowe to opłaty i wydatki. Opłaty zależą od tego, co przewiduje przepis ustawy. Musimy uiścić opłatę nie tylko za pozew, ale też za: zażalenie, apelację, sprzeciw od wyroku, skargę kasacyjną, zarzuty od nakazy zapłaty, wniosek o wpis lub wykreślenie w księdze wieczystej, skargę na np. czynności komornika. Z kolei wydatki to odpłatności powstające podczas prowadzenia procesu, np. koszty podróży świadków, wynagrodzenia dla biegłych. Składając pozew należy od razu zapłacić, ponieważ bez dowodu wpłaty, sąd nie zajmie się danym pozwem.

 prawo

Opłaty sądowe możemy uregulować na 3 sposoby:

  • bezpośrednio w kasie,
  • w formie znaków opłaty sądowej (opłata nie może być wyższa niż 1500zł),
  • przelew na rachunek sądu.

W przypadku, gdy zapłaciliśmy przed wniesieniem pozwu, powinno się dołączyć dowód wniesienie opłaty.

Wyróżniamy trzy rodzaje opłat: stałą, stosunkową i podstawową. Opłata stała pobierana jest, jeśli ma się toczyć sprawa niemajątkowa lub sprawa majątkowa (odpowiednie przepisy). Niezależnie od wartości przedmiotu sporu ma jednakową wysokość – mieści się w przedziale 30zł – 5 000zł. Stosunkowa pobierana jest w sprawach majątkowych. Jej wysokość wylicza się z wartości przedmiotu sporu – stanowi 5% (z przedziału 30-100 000zł). W przypadku, gdy nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, określa się opłatę tymczasową (30-1000zł). W orzeczeniu końcowym sąd zaś ustala wysokość opłaty ostatecznej. Opłatę podstawową pobiera się w przypadku braku opłaty stałej czy stosunkowej a także tymczasowej (min. 30zł).

 prawo2

Cała opłata pobierana jest od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego albo samodzielnej jego części. Przepisy mówią też, że w niektórych przypadkach pobierana jest tylko część należnej opłaty. Jednakże połowę opłaty należy wnieść od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty. Natomiast 1/4 należnej opłaty uiszcza się od pozwu w postępowaniu nakazowym oraz od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Przy zażaleniu i interwencji ubocznej zobowiązani jesteśmy do uiszczenia zaledwie 1/5 należnej opłaty. W przypadku wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym należy zapłacić 3/4 części opłaty.