Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Prawo handlowe

 

Prawo handlowe jest to gałąź prawa prywatnego, która wyrosła z prawa cywilnego. Prawo to ma za zadanie uregulowanie obrotu cywilnoprawnego. Kredyt, bezpieczeństwo, szybkość - to trzy założenia, konieczne elementy życia gospodarczego, na których można oprzeć specyfikę prawa handlowego. Do źródeł prawa handlowego będziemy zaliczać akty prawne o charakterze ogólnym i szczególnym.

handl

Akty prawne charakter ogólny:

 1. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm);
 2. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). Znaczenie kodeksu cywilnego wynika stąd, iż reguluje on podstawowe zagadnienia odnoszące się do podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym oraz stanowi podstawę interpretacji czynności podejmowanych przez te podmioty w obrocie;
 3. przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.);
 4. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);
 5. ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.);
 6. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.);
 7. ustawę o wydawaniu „Monitora Sądowego i Gospodarczego" (Dz. U. Nr 6, poz. 42 z późn. zm.).

Akty prawne charakter szczególny:

 1. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.);
 2. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.);
 3. ustawa o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 z późn. zm.);
 4. ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.);
 5. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.);
 6. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późn. zm.);
 7. ustawa o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.);
 8. ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodar­czych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 z późn. zm.);
 9. ustawa o szczególnych uprawnieniach skarbu państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1108 z późn. zm.).