Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne - wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe. Ponadto prawo rodzinne zawiera przepisy prawa regulujące funkcjonowanie, istnienie oraz stosunki wewnątrz rodziny jak również z osobami trzecimi.

 

W Polsce źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy szczegółowe.

 

Istnieje kilka głównych zasad prawa rodzinnego:

 

Jest to przede wszystkim:

-zasada dobra dziecka,

-zasada dobra rodziny.

 

Pozostałe to:

-zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo,

-zasada równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich z dziećmi urodzonymi w czasie trwania małżeństwa ich rodziców,

-zasada monogamii,

-zasada trwałości związku małżeńskiego,

-zasada równego traktowania świeckiej i wyznaniowej formy zawierania małżeństw,

-zasada równości małżonków.

 

Podstawowe pojęcia związane z prawem rodzinnym to:


- pokrewieństwo – rozumiemy jako stosunek zachodzący pomiędzy osobami pochodzących od wspólnego przodka. Ma ono charakter stosunku cywilnoprawnego, kiedy jest prawnie ustalone.

Możemy mówić o :
- pokrewieństwie w linii prostej – jest to więź zachodząca pomiędzy osobami pochodzącymi jedna od drugiej, np. rodzice -dzieci, dziadkowie-wnuki,
- pokrewieństwo