Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Pytania - Dziedziczenie

 

Zasady dziedziczenia ustawowego

 

Od 28 czerwca 2009 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące prawa spadkowego. Zmieniły one przede wszystkim regulacje, które tyczyły się dziedziczenia ustawowego (art. 931-940 kodeksu cywilnego). Stosowało się je wtedy,gdy zmarły nie zostawił testamentu albo wskazał na spadkobiercę, który nie chciał spadku przyjąć lub umarł przed spadkodawcą. Zaszła również zmiana w dziedziczeniu przez rodzeństwo obok rodziców. W porównaniu do dotychczasowych przepisów - które mówiły, że udział rodziców, którzy dziedziczyli w zbiegu z rodzeństwem, wynosił 1/4, a resztę dzielono po równo rodzeństwu – obecnie rodzice wyprzedają rodzeństwo. Na dzień dzisiejszy krąg spadkobierców został powiększony o: rodzeństwo rodziców, dziadków, pasierbów. Oni wszyscy mogą się ubiegać o prawo do spadku, wówczas gdy zmarły nie sporządził testamentu.

 testament

Kolejność i zasady dziedziczenia:

 • w pierwszej kolejności uprawnione są osoby najbliższe (dzieci i małżonek). Dziedziczą w częściach równych, ale małżonek nie może dostać mniej niż 1/4 całości.
 • jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.
 • w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.
 • udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.
 • w braku zstępnych ww. cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, którzy dziedziczą w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.
 • w braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku – chodzi tu o pasierbów.
 • w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

 dziedziczenie

Przykłady dziedziczenia:

 1. Zmarła była bezdzietna, a w chwili jej śmierci żył mąż, siostra i rodzice. Spadek otrzymają małżonek - 1/2 spadku - i rodzice – po 1/4.
 2. Zmarły miał dwoje dzieci i żonę, którzy żyli w chwili śmierci spadkodawcy. Żona otrzyma 1/3 spadku, a każde z dzieci też po 1/3.
 3. Zmarła miała męża i dwoje dzieci, jedno z dzieci nie dożyło otwarcia spadku, ale miało dwójkę swoich dzieci. Spadek został podzielony w następujący sposób: mąż dostanie 1/3 spadku, dziecko zmarłej 1/3, a dwoje wnucząt zmarłej po 1/6.
 4. Zmarły miał tylko żonę i brata w chwili śmierci. Spadek zostanie podzielony na pół między żoną i bratem.
 5. Zmarła nie miała dzieci ani męża, a w chwili śmierci żyło tylko jedno z rodziców i dwójka rodzeństwa. Rodzic otrzyma 1/2 spadku, a każde z rodzeństwa po 1/4.
 6. Zmarły nie miała ani męża ani dzieci ani rodziców. W chwili śmierci jedyni krewni to dwaj bracia i czwórka dzieci nieżyjącego już trzeciego brata. Spadek został podzielony: dwaj bracia dostaną po 1/3 spadku, a dzieci nieżyjącego brata po 1/12.