Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Umowa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

 

..........................., dn. ......................

................................................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

................................................

................................................
................................................
................................................
nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. Poz. 827) odstępuję od umowy nr ................ zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi .............................................................................................. Proszę o zwrot kwoty .............................. zł (słownie .................................................................. złotych) przekazem pocztowym na adres ......................................................................................................... lub na konto nr .........................................................................................................

 

 

 

............................................................

podpis konsumenta

 

WZÓR DO POBRANIA