Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Umowy przez telefon

 

Od 25 grudnia 2014 w życie weszła nowa ustawa o prawach konsumenta, która dużo zmieniła w zawieraniu umów przez telefon. Telefon jest jedynie sposobem kontaktu między przedsiębiorcą, a konsumentem, a do zawarcia umowy będzie potrzebna droga listowa lub mailowa. 

Jeśli przedsiębiorca chcę zawrzeć umowę z konsumentem przez telefon ma obowiązek na początku rozmowy poinformować o: celu kontaktowania się oraz podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje. Obowiązek ten tyczy tylko w rodzaju kontaktu przedsiębiorca – konsument. Umowę zawartą przez telefon obowiązują wszystkie przepisy dotyczące umów zawieranych na odległość (więcej informacji).

telefon

Zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta do skutecznego zawarcia umowy przez telefon niezbędne jest:

  1. potwierdzenie treści proponowanej umowy – potwierdzenie powinno nastąpić jeszcze przed zawarciem umowy,
  2. utrwalenie oświadczenia konsumenta – oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy musi zostać utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (e-mail, sms).

Dopiero wtedy umowa zostanie skutecznie zawarta.

W przypadku nie zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. klient wyraził zgodę, ale nie ma utrwalenia oświadczenia), a mimo tego wysłanie towaru przez przedsiębiorcę będzie uznawane za spełnienie niezamówionego świadczenia klienta, co z kolei jest brane za nieuczciwą praktyką rynkową (art. 9 pkt 6 ustawy z 23 sierpnia 2007r.)