Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Urlop macierzyński

 

Urlop macierzyński przysługuje kobietom, które w trakcie trwania okresu zatrudnienia urodziły dziecko i pozostają w stosunku pracy. Ów urlop przysługuje każdej pracującej kobiecie bez względu na wymiar pracy czy straż. Dzień porodu, to dzień, w którym zaczyna się urlop macierzyński. 17 czerwca 2013 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy o urlopach macierzyńskich. Wymiar urlopu wynosi:

  • 20 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka,
  • 31 tygodni – przy urodzeniu dwójki dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni – przy urodzeniu trójki dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni – przy urodzeniu czwórki dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni – przy urodzeniu piątki lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

macierzynski

Z 20 tygodni 14 musi wykorzystać tylko i wyłącznie matka dziecka, która po upływie tego czasu może wrócić do pracy – ale tylko w przypadku, gdy pozostałą część wykorzysta ojciec dziecka. Dodatkowy wymiar urlopu macierzyńskiego został wydłużony o:

  • 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz
  • 8 tygodni przy urodzeniu dwójki bądź większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Ważną zmianą w przepisach jest, to, że z dodatkowego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracujące na umowę zlecenia (przy określonych warunkach).

Wniosek o urlop należy składać, gdy kobieta chce skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wtedy, gdy chcę zacząć urlop jeszcze przed porodem. Przykładowy wniosek o urlop macierzyński.