Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Ustalenie ojcostwa

 

Według polskiego prawa terminem „ojciec” nazywamy stosunek prawny łączący mężczyznę i jego dziecko. Relacja ta tworzy się w momencie urodzenia się dziecka. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują 3 sposoby ustalenia ojcostwa:

ustalenie ojca

  • Domniemanie ojcostwa, które występuje wówczas, gdy dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa.

Art. 61 § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeśli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Powyższe domniemania mogą zostać obalone przez wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, które można wytoczyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mąż matki dowiedział się o urodzeniu dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe także po śmierci dziecka oraz jeśli dziecko zostało poczęte w drodze zapłodnienia in vitro, na które mąż matki dziecka wyraził zgodę.

  • Uznanie dziecka przez ojca

następuje w przypadku, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy owe domniemanie zostało obalone. Mężczyzna oświadcza przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka. Matka dziecka może potwierdzić tę informację lub zrobić to w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny. Polskie prawo dopuszcza także możliwość uznania dziecka poczętego, nienarodzonego.

  • Ustalenie ojcostwa przez sąd.

Sądowe ustalenie ojcostwa następuje wtedy, gdy żąda go dziecko, matko lub domniemany ojciec dziecka. Jednak matki ani ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności. (Art. 84 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Według art. 85 § 1 – Domniemywa się, że ojciec dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Poza tym powództwo o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator, w przypadku ochrony interesu społecznego lub gdy wymaga tego dobro dziecka.