Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Wydziedziczenie

 

Spadkodawca może dokonać wydziedziczenia tylko w testamencie. Nie może jednak tylko określić, że kogoś wydziedzicza tylko ma konieczność wskazać przyczynę wydziedziczenia, spośród tych podanych przez kodeks cywilny. Spadkodawca może wydziedziczyć zstępnego, jeżeli ten:

  • wbrew jego woli, uprawniony do zachowku postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. jest uzależniony),
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (np. nie wykazuje zainteresowania osobą spadkodawcy i jego potrzebami – brak opieki, gdy spadkodawca był chory).

dziedziczenie

Testator, dokonując wydziedziczenia, określa opisowo przyczynę wydziedziczenia. Musi to jasno określić, tak by można było przypisać ją do jednej z wyżej wymienionych okoliczności ustawowych.

Należy jednak pamiętać, aby dobrze taki testament sformułować, bo wydziedziczenie kogoś w prawie polskim nie jest równoznaczne z pominięciem go w testamencie, ale z pozbawieniem go tzw. zachowku. Zachowek – prawo do pieniężnej rekompensaty od spadkobiercy, które przysługuje bliskim osobom spadkodawcy a zostały one pominięte w testamencie. Inaczej jest to forma ochrony bliskich osób testatora, którzy byliby powołani do spadku z dziedziczenia ustawowego. Dajmy przykład: zmarły miał żonę i dzieci, którzy żyli w chwili śmierci spadkodawcy. Z ustawy są powołane do spadku, ale nie dziedziczą wskutek testamentu (spadkodawca przepisał wszystko bratanicy), wtenczas żona i dzieci mają prawo do zachowku, który wypłacany jest przez bratanicę. Jest to połowa wartości udziału, który przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym.