Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Zakupy przez Internet

 

Zakupy przez Internet są coraz bardziej popularne wśród konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Jednak często klienci są narażeni na oszustwa, dlatego warto zapoznać prawa i obowiązki konsumenta związane z internetowymi zakupami. Umowa na odległość to: zawarta bez obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość (formularz zamówienia, poczta, radio, telewizja, telefon), między konsumentem a przedsiębiorcą (jeśli strony umowy są wyłącznie konsumentami lub przedsiębiorcami to niektóre przepisy nie mają zastosowania).

zakupy

Przed zawarciem umowy przedsiębiorca jest zobowiązany podać informacje o:

 • nazwie przedsiębiorstwa, adresie, numerze i organie rejestrującym,
 • cechy towaru/usługi,
 • cenie towaru/usługi z podatkami,
 • kosztach, terminach, sposobie dostawy,
 • sposobie płatności,
 • prawie do odstąpienia od umowy i terminie 10 dni lub do wypowiedzenia umowy,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 • minimalnym okresie obowiązywania umów,
 • miejscu i sposobie składania reklamacji,
 • terminie, w którym oferta lub cena pozostają wiążące.

Konsument musi potwierdzić te informacje najpóźniej w momencie rozpoczęcia wykonywania sprzedaży.

Czy można zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet? 

Tak. W przypadku dokonywania zakupów przez Internet, kupujący ma prawo do tzw. namysłu. Znaczy to, że konsument ma 10 dni kalendarzowych, w trakcie których może odstąpić od umowy i zwrócić niechciany towar nie uzasadniając swojej decyzji. Termin 10 dni liczy się od dnia wydania towaru/od dnia zawarcia umowy. W przypadku, gdy sklep nie potwierdzi informacji o możliwości odstąpienia od umowy, termin ten wydłuża się do 3 miesięcy.

 Terminy obowiązuje przy zawieraniu umów na odległość
10 dni — termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość, 
14 dni — termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej usług finansowych, m.in. czynności bankowych, 
30 dni — termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej czynności ubezpieczeniowych.

Odbiór osobisty towaru zakupionego w sklepie internetowym nie powoduje z reguły utraty prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Należy mieć na uwadze jednak fakt, że to, czy kupującemu przysługuje prawo do namysłu, zależy od tego, czy do zawarcia umowy dochodzi za pośrednictwem Internetu, czy w siedzibie firmy. Ponieważ może zdarzyć się, że na stronie internetowej sklepu dochodzi jedynie do rezerwacji, a umowa zawierana jest w salonie. W tej sytuacji nie dochodzi do zawarcia umowy na odległość i tym samym nie ma prawa odstąpienia od umowy. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że skoro nie doszło do zawarcia umowy na odległość, to sama rezerwacja nie jest wiążąca i w zasadzie nie ma obowiązku zakupu. Taki przypadek pokazuje, że warto czytać regulamin.

zakupyinter

Aby odstąpić od umowy, trzeba w odpowiednim terminie wysłać do przedsiębiorcy stosowne pisemne oświadczenie. Dołączone do niego powinien być dowód nadania i doręczenia takiego dokumentu(np. list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Oczywiście najważniejsze to zwrócić zakupiony towar. Produkt odsyłamy w przeciągu 14 dni w stanie pełnowartościowym, niezmienionym. Koszt chwilowo pokrywa kupujący, po poświadczeniu na piśmie zwrotu towaru, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić klientowi równowartość ceny towaru wraz z kosztami przesyłki. Kilka przykładowych odstapień od umowy:

 1. Aukcje internetowe - w przypadku zakupu towaru od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie obowiązuje prawo do namysłu — przysługuje ono tylko przy zawarciu umowy z przedsiębiorcą.
 2. Licytacje - jeżeli towar został zakupiony na aukcji podczas licytacji, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Taka transakcja jest zwykłą umową sprzedaży i podlega kodeksowi cywilnemu.
 3. Kup teraz - konsument, który nabył produkt korzystając z tej opcji, ma prawo odstąpić od zawartej umowy tylko w przypadku gdy towar został zakupiony od przedsiębiorcy a nie osoby fizycznej. 7.2.
 4. Zakup biletów na imprezy rozrywkowe - konsumentowi nie przysługuje prawo do namysłu a sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy w przypadku rezygnacji z zamówienia. Chyba że sprzedawca postanowił inaczej w swoim regulaminie.
 5. Zakupy dokonane przez niepełnoletnich bez wiedzy rodziców - nastolatki od 13. roku życia mogą już zawierać umowy bez zgody i wiedzy opiekunów, jednak tylko wówczas, gdy dotyczą drobnych spraw życia codziennego (np. doładowanie telefonu). W razie podania nieprawdziwego wieku a rodzic nie potwierdzi umowy, to jest ona nieważna i sprzedawca musi zwrócić zapłaconą kwotę.

W jakim terminie powinna zostać wykonana umowa?

Z zastrzeżeniem, że strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że towar jest niedostępny, sprzedawca powinien niezwłocznie(do 30 dni) poinformować o tym klienta i zwrócić całą kwotę.

Infrmacja o reklamacji.