Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Zaleganie ze spłatą

 

W dzisiejszych czasach dostępność kredytu jest bardzo duża. Banki prześcigają się w pozyskiwaniu klientów dobrymi warunkami kredytów, a sytuacja materialna nieraz powoduje, że chętniej się zapożyczamy. Z nieprzyjemnościami z zaleganiem lub zaniechaniem płacenia rat trzeba się liczyć biorąc każdy kredyt – czy to hipoteczny czy na sprzęt rtv.

Różnie zdarza się, że nie zapłacimy raty, może to być zapomnienie lub utrata pracy. Banki w takich przypadkach od razu odnotowują spóźnienie i jak najszybciej informują kredytobiorcę o zaistniałej sytuacji. Najczęściej informują nas poprzez wysłanie SMS, rozmowę telefoniczną, wysłanie monitu, a w ostateczności wizytą terenową przedstawiciela. Należy pamiętać, że za takie przypomnienia banki pobierają dodatkowe opłaty, którymi obarczany jest kredytobiorca. Najlepiej od razu skontaktować się z bankiem, gdy pojawi się jakiś problem z płaceniem rat i spytać się o możliwość wydłużenia okresu spłaty, czy zmniejszenia wysokości raty lub zawieszenie spłaty w jakiś okres.

zaleganie

Zalecane jest skontaktowanie się z bankiem, ponieważ banki inaczej biorą pod uwagę osoby, które zalegają ze spłatą do miesiąca, a inaczej tych co zalegają ponad miesiąc. Unikanie kontaktu z bankiem może spowodować poważne konsekwencje.

„Czarna lista”. Zaniechanie spłaty kredytu, wiąże się z umieszczeniem naszych danych w Systemie Bankowy Rejestr oraz w Biurze Informacji Kredytowej. W tym momencie inne banki dowiedzą się o problemach ze spłacaniem kredytu i opcja wzięcia kredytu na spłacenie raty innego kredytu okaże się niemożliwa. Informacje w BIK są przechowywane przez cały okres kredytowania , a także przez następne 5 lat po wygaśnięciu umowy kredytowej, jeśli zalegaliśmy ze spłatą więcej niż 60 dni.

Z kredytobiorcą, który zalega ze spłatą rat i unika kontaktu, bank radzi sobie poprzez wypowiedzenie umowy kredytowej. Wtenczas dług staje się wymagalny i jego spłaty dochodzi się sądownie przez postępowanie egzekucyjne, gdzie wkracza komornik.

Coraz częściej banki, zamiast postępowania egzekucyjnego, korzystają z usług firm windykacyjnych, którym sprzedają dług. Do kredytobiorcy dostarczana jest informacja, że teraz kredyt został sprzedany firmie windykacyjnej, a także o zadłużeniu i propozycję nowych warunków kredytowania. Takie firmy za kontakty z zadłużonym pobierają jedynie odsetki ustawowe.

splata

W przypadku nie „dogadania się”, firmy windykacyjne mogą wpisać dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej, które gromadzi informacje o osobach, które zalegają ze spłatą kredytu (co najmniej 200zł przez 60 dni) – także o osobach, które nie płacą alimentów czy rachunków za prąd.

Firma windykacyjna może, sprzedać wierzytelność w przypadku, gdy nie widzi szans na odzyskanie długu. Wystawia dług do publicznej sprzedaży, względem której nie jest wymagana zgoda osoby zadłużonej. Zazwyczaj stosuje się do tego działające w Internecie giełdy wierzytelności. Warto wiedzieć, że dane o zadłużeniu są wtedy ogólnodostępne.

Ostatecznością jest sąd i komornik. Zazwyczaj sprawy sądowe są bezsporne, dłużnik otrzymuje nakaz zapłaty i zostaje obciążony kosztami postępowania. Po wydaniu prawomocnego wyroku wkracza komornik, który może zająć majątek dłużnika. Komornik ma prawo do zajęcia części wynagrodzenia, chyba że dłużnik zarabia minimalną krajową, wówczas komornik nie ma prawa zabrać nam nic z pensji.

W przypadku, gdy umowę kredytową poręczył nam żyrant, a dłużnik ma zaległości do zapłaty, bank zgłosi się do żyranta. Ten, o ile zapłaci zaległości, może wystąpić przeciwko zadłużonemu kredytobiorcy na drogę sądową z roszczeniami o zwrot zapłaconej kwoty. Podobnie jest w przypadku małżeństw. W sytuacji niepłacenia kredytu bank ma prawo żądać wyegzekwowania długu z majątku małżeństwa. Należy pamiętać także, że po śmierci dłużnika, dług przekazywany jest osobom, które dziedziczą spadek po zmarłym (wyjątkiem jest całkowite zrzeczenie się spadku).