Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Zwolnienie pracownika

 

Przed zwolnieniem pracownika należy wykonać kilka kroków, ponieważ nie tak łatwo zwolnić pracownika. O ile zwolnienie pracownika z umową terminową nie jest problemem – pracodawca może to zrobić bez podawania przyczyny – tak z umową na czas nieokreślony lub zwolnieniem dyscyplinarnym nie jest tak łatwo – należy podać powód. Ale należy zacząć od początku, ponieważ niektórzy pracownicy są chronieni przed wypowiedzeniem im umowy o pracę.zwolnienie prac

Mianowicie nie można zwolnić kobiet w ciąży lub pracownika na urlopie macierzyńskim(ojcowskim). Możliwe jest to jedynie w przypadku zwolnień grupowych i indywidualnych z winy pracodawcy a wypowiedzenie ostateczne może zajść tylko w przypadku likwidacji lub upadłości firmy.

Nie ma także możliwości zwolnienia pracownika, który jest na urlopie wychowawczym (ochrona trwa od daty złożenia wniosku o taki urlop do daty jego zakończenia), ale wypowiedzenie ostateczne może mieć miejsce w przypadkach wyżej wspomnianych.

Pracodawca nie może także dać wypowiedzenia umowy osobom będącym przed emeryturą (ochrona przedemerytalna). Dokładniej chodzi o to, że nie można zwolnić osoby na 4 lata przed osiągnięciem przez nią wieku emerytalnego, jeśli odbyty staż gwarantuje zdobycie emerytury. Odchyleniem od tej zasady jest zwolnienie w razie likwidacji, upadłości firmy lub uzyskania przez pracownika renty z tytułu niezdolności do pracy a także zwolnienie zmieniające w razie zwolnień grupowych, indywidualnych z winy pracodawcy, obowiązywanie nowych zasad wynagrodzeń.

Kolejną przeszkodą w zwolnieniu pracownika jest wzięcie przez niego urlopu. W tej sytuacji nie ma opcji złożenia wypowiedzenia definitywnego(możliwe tylko w przypadku, gdy udzielono urlopu na co najmniej 3 miesiące) lub zmieniającego.zwolnienei

Gdy już mamy pewność, że zwalniany pracownik nie jest chroniony przed wypowiedzeniem sporządzamy wypowiedzenie w formie pisemnej. Musi ono zawierać przyczynę, jeśli dotyczy pracownika z umową na czas nieokreślony oraz pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy w ciągu 7 dni kalendarzowych. Dalej musimy wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, ale przed tym pracodawca powinien upewnić się, czy pracownik jest w pracy, a nie np. na zwolnieniu. Wypowiedzenie powinno być wręczane pracownikowi w towarzystwie co najmniej dwóch osób, którzy będą w roli świadków, co dalej potrzebne jest w celach dowodowych, jeśli pracownik odmów przyjęcia wypowiedzenia. W takim przypadku należy zrobić notatkę służbową.